Мережа ЛПЗ

Мережа лікувально-профілактичних закладів
Дніпропетровської області станом на
01.01.2018 р.

           В області існує розвинена мережа закладів охорони здоров’я, які надають усі основні види медичної допомоги жителям області. Станом на 31.12.2017р. мережа медичних закладів області має у своєму складі 117 лікарняних закладів, 13 спеціалізованих диспансерів, 58 центра ПМСД, до складу яких входять 421 АЗПСМ  та 389 ФАП, 22 стоматологічні поліклініки, 11 санаторіїв для дорослих та дітей та заклади інших типів. В області функціонує 16 обласних ЛПЗ на 5862 ліжок, 43 міські лікарні на 10791 ліжок, 9 дитячих міських лікарень на 920 ліжок, 2 лікарні швидкої медичної допомоги на 910 ліжок, 22 ЦРЛ на 3313 ліжок, 2 районні лікарні на 55 ліжок, 4 пологових будинків на 435 ліжок, 2 перинатальних центра на 367 ліжок, 3 клініки НДІ та ВУЗів на 620 ліжок.

Населення – 3227,1 тис
Площа – 31,9 тис. км2

 

Лікарняні заклади – 117,                                      Самостійні амбулаторно-поліклінічні

          в тому числі:                                                 заклади – 92,

          обласні лікарні – 2                                                   в тому числі:

          міські лікарні – 43                                                    поліклініки для дорослих – 7

          дитячі міські лікарні – 9                                         центри ПМСД – 58

          міські лікарні ШМД – 2                                         

          госпіталі ВВ – 2                                            Стоматологічні поліклініки – 22

          спеціалізовані лікарні – 7                           Санаторії – 11

          ЦРЛ – 22                                                              Будинки дитини – 3

          РЛ – 2                                                                   Центри здоровя – 3

          пологові будинки – 4

          перинатальні центри – 2                             Станції переливання крові – 2

          клініки НДІ – 3                                                 Станції ШМД – 1

          психіатричні і нарколог. лікарні –4        

        диспансери зі стаціонарами – 12

      інші лікарняні заклади  – 3                                                                                                          

                                                           

Медична допомога населенню області надається в закладах охорони здоров’я: первинна лікувально – профілактична допомога – 58 заклади І рівня; спеціалізована допомога – 137 закладів ІІ рівня, та високоспеціалізована – 20 закладів ІІІ рівня надання медичної допомоги.

Тип закладу Кількість Потужність
(ліжок)
Лікарняні заклади, всього
з них:
117 25927
обласна лікарня 1 1175
обласна дитяча лікарня 1 412
міські лікарні 43 10791
дитячі лікарні 9 920
центральні районні лікарні 22 3313
спеціалізовані лікарні та диспансери 23 6619
пологові будинки 4 435
перинатальні центри 2 367
інші 12 1985

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню надають:

Тип закладу Кількість
Вього самостійних закладів 92
поліклінік 7
центрів ПМСД 58
стоматологічних поліклінік 22
інші 5

Крім того, до складу лікарських закладів входить 585 підрозділа, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу (поліклінік та поліклінічних відділень).

Загальна потужність закладів та підрозділів, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу складає 81840 відвідувань за зміну.

Крім того, функціонують:

 • Санаторії – для дорослих                                                       – 2 на 80 ліжок
  для дітей                                                                                      – 9 на 805 ліжок;
  станцій переливання крові                                                    – 2
  станції швидкої медичної допомоги                                   – 1
  будинки дитини                                                                         – 3 на 245 місць
  центри здоров’я                                                                         – 3
  патолого-анатомічних бюро                                                  – 1
  бюро судово-медичної експертизи                                      – 1
  центр екстреної медичної допомоги                                   – 1
  центр медико-соціальної експертизи                                 – 1
  інформаційно-аналітичний центр мед статистики        – 1

Крім того, підрозділів, які входять до складу закладів:

 • лікарських амбулаторій – 421
 • медичних пунктів – 389
 • відділень переливання крові – 12

З загальної кількості закладів :
Заклади, які фінансуються з державного бюджету – 6,
в них ліжок    – 2095:
– спеціалізовані МСЧ (міські лікарні)                                – 1 на 625 ліжок,
– клініки НДУ                                                                             – 3 на 620 ліжок,
– психоневрологічна лікарня з суворим наглядом        – 1 на 850 ліжок.

 • Заклади , які фінансуються з обласного бюджету – 61.
  з них: лікарняних закладів                        – 28 на 7631 ліжок
  в тому числі обласних закладів       – 16 на 5862ліжок,

Скачати документ   Мережа лікарняних закладів