Група експертів

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

НАКАЗ

20.02.2018 м. Дніпро 351/0/197-18

Про затвердження складу груп
експертів департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації

Відповідно до  Положення про Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 грудня 2012 року      № Р-981/0/3-12, на виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2017 року №302 «Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України», з метою здійснення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної та експертної роботи, ефективної координації діяльності спеціалістів відповідного профілю

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити склад груп експертів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, що додається.
  2. Встановити, що діяльність груп експертів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації координується директором департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та його заступниками відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
  3. Покласти на групи експертів координацію діяльності спеціалістів відповідного профілю, лікарських (провізорських) спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою.
  4. Групам експертів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у своїй діяльності керуватись Положенням про групи експертів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 березня 2017 року №302 «Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України».
  5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор департаменту                                                                         Н.Ю.Будяк

Документи для скачування Наказ 351_20_02_2018  з додатками

НАКАЗ №1690/0/197-17

Документи для скачування Наказ 1690/0/197-17

НАКАЗ №1062/0/197-17

Документи для скачування Наказ 1062/0/197-17

НАКАЗ №1054/0/197-17

Документи для скачування Наказ 1054/0/197-17 з додатками

 

 

 

НАКАЗ №77/0/197-16

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 НАКАЗ

22.01.2016 м. Дніпропетровськ 77/0/197-16

 

     

Про затвердження персонального
складу головних позаштатних
спеціалістів департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації

 

З метою покращення якості надання медичної допомоги населенню області, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи, та забезпечення ефективної координації профільних напрямків

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити:

1.1. Персональний склад головних позаштатних спеціалістів дорослої мережі департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (додаток 1).

1.2. Персональний склад головних позаштатних спеціалістів дитячої мережі департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (додаток 2).

  1. Головним лікарям лікувально-профілактичних закладів, виконуючій обов’язки директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської міської ради (Костюченко), ректорові ДЗ “Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України” (Дзяк) (за згодою) у зв’язку із збільшенням функціонального навантаження та з метою забезпечення соціальних передумов якісного медичного обслуговування:

2.1. Забезпечити належні умови для виконання головними позаштатними спеціалістами з лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації своїх обов’язків, згідно з Положенням про головного позаштатного спеціаліста, затвердженим наказом головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 16 березня 2009 року № 140 “Про затвердження головних позаштатних спеціалістів ГУОЗ на 2009 рік”.

2.2. За виконання важливої роботи, складність та напруженість у роботі головним позаштатним спеціалістам з лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації запровадити виплати стимулюючого характеру до 50% посадового окладу за основним місцем роботи згідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 “Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення” зі змінами та доповненнями.

2.3. При формуванні проектів кошторисів установ включити до проектних показників фонду оплати праці розрахунки обсягу видатків на виплати стимулюючого характеру головним позаштатним спеціалістам з лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

2.4. Виплати стимулюючого характеру головним позаштатним спеціалістам у розмірі до 50% посадового окладу здійснювати щоквартально за погодженням з департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, з обов’язковим наданням щоквартальних звітів про роботу, у разі виконання головними позаштатними спеціалістами основних функцій відповідно до Положення, затвердженого п. 2 наказу головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 16 березня 2009 року № 140.

 3.Начальникові комунального закладу “Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики” Дніпропетровської обласної ради” (Росточило) надавати головним позаштатним спеціалістам з лікарських спеціальностей та спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації необхідну статистичну інформацію, директивні документи для забезпечення виконання своїх функціональних обов’язків.

4.Головним позаштатним спеціалістам не допускати звернень до Міністерства охорони здоров’я України та лікувально-профілактичних закладів без департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. Усі пропозиції та питання надавати до департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації у вигляді доповідної.

5.Вважати таким, що втратив чинність, наказ департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 19 січня 2015 року № 46/0/197-15 “Про затвердження персонального складу головних позаштатних спеціалістів департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації”.

6.Контроль за виконанням наказу покласти на заступників директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації відповідно до їх функціональних обов’язків.

 

Директор департаменту                                                    Н.Ю.БУДЯК

Документи для скачування Наказ 77/0/197-16 з додатками